beverconsult

zoekend naar generatief organiseren …


Een reactie plaatsen

Bouwen aan jezelf door te bouwen aan relaties

Wat maakt dat mensen en organisaties floreren? Wat maakt dat iemand zich goed voelt in een job? Het zijn vragen die ons regelmatig bezighouden. Graag wil ik mijn reflecties hierover met jullie delen, vooral mijn aanvoelen dat het antwoord te vinden is in de manier waarop we bouwen aan partnerships.

In een vorig leven was ik verantwoordelijk voor een transportbedrijf met een 35-tal chauffeurs, actief zowel in de sector personenvervoer als in de sector internationaal goederenvervoer. Zowel vanuit gewoon dagdagelijkse dingen, als vanuit zware onderhandelingen met klanten en leveranciers, heb ik in die periode het belang van het opzetten van partnerships mogen ervaren. Vandaar dat ik heel vroeg bij deze job, als baseline voor de firma gekozen heb voor: Je partner op de weg. Deze korte zin duidt op twee elementen: (a) iedereen die van ver of kortbij, als leverancier of klant, als baasje of arbeider, als buur of vriend, ook maar iets te maken met de firma is betrokken bij de firma en (b) iedereen floreert als er gewerkt wordt aan duurzame partnerships met alle betrokkenen. Of het nu gaat om de man die de parking borstelt, de chauffeur die 1000 km verder een levering doet, de bediende aan de telefoon, de klant die een busreis onderneemt, de leverancier die banden verkoopt, de magazijnverantwoordelijk die een zending verwacht, de buurman die het zwaar vervoer ziet passeren … iedereen is betrokken bij de firma, iedereen is ‘stakeholder’!

Deze gedachten hebben mijn verder denken en doen sterk beïnvloed. In het begin eerder onbewust maar gaandeweg  ben ik bewust gaan zoeken naar wat een samenwerkingsvorm zoals partnership duurzaam maakt en ervoor zorgt dat iedereen zich er goed bij voelt. Met duurzame partnerships gaan we voorbij aan het korte gewin in een relatie, en het goed voelen is niet voldaan met het loutere ‘happy and shiny’-gevoel.

Een belangrijke bron van inspiratie voor mijn denken was het boek van E. Schein ‘Helping. How to offer, give and receive help.’ Met als ondertitel ‘Understanding effective dynamics in one-to-one, groep and organizational relationships.’ Het is een van de boeken die binnen mijn handbereik liggen als ik wat gedachten wil verwoorden rond relaties. De gedachten die hij beschrijft zijn heel breed te begrijpen en over te brengen in heel diverse contexten, in persoonlijke relaties, in coachingsverbanden bij een-op-een, in het begeleiden van groepsprocessen en tal van andere situaties.  Zo stelt Schein dat je binnen partnerships een comfortabel gevoel krijgt als er duidelijkheid is over een aantal vragen: (a) Wie ben ik en welke rol wil ik opnemen in deze relatie? (b) Wat en hoeveel wil ik inbrengen in deze groep? (c) Brengt deze groep mij wat ik eigenlijk verlang? En tenslotte (c) Wat is het niveau van vertrouwelijkheid in de groep? Deze vier vragen helpen om duidelijkheid te krijgen over agenda’s en omgangsvormen in een relatie, welke de context van de relatie ook is. Een ander boek dat steevast bij me ligt is het boek van Gervase Bushe: ‘Clear Leadership. Sustaining real collaboration and partnerships at work.’ Dit boek van Gervase is niet alleen een sterke theoretische benadering van wat we moeten verstaan onder partnerships, maar het is vooral een leerboek om op een andere manier in dialoog te gaan. Beide boeken zijn echte aanraders!

Vanuit de inspiratie van beide boeken en andere lectuur van o.a. David Cooperrider, en vooral vanuit wat ik heb zien gebeuren in groepen ben ik ervan overtuigd dat duurzame relaties, die mensen en organisaties doen floreren, gebaseerd op een dubbele spiraal van twee bewegingen die tegelijkertijd ontstaan en mekaar versterken: (a) de verbinding opzoeken en (b) het opwaarderen van sterktes in personen en organisaties.

De verbinding opzoeken betekent actief in een relatie stappen. Het betekent bouwen aan kwaliteitsvolle relaties, waarbij  groei en bloei ervaren wordt. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de verbinding van twee personen eigenlijk een samengaan is van twee werelden met een eigen voorgeschiedenis, met eigen geuren en kleuren, met eigen beelden en klanken, kortom met eigen zingevingen. Het vraagt een enorme openheid en vertrouwen in mekaar om vanuit een authentieke nieuwsgierigheid open te staan voor mekaar. Het is het besef dat mijn leef- en werkwereld niet de enige is en zeker niet de enige ware, het besef dat het niet éénduidig zwart of niet éénduidig wit is, maar ook zeker niet het kleurloze grijs. De verbinding opzoeken betekent instappen in een nieuwe, onbekende leef- en werkwereld als een voortschrijdende co-creatie waarin alle betrokkenen zich comfortabel voelen en floreren.

Een gelijktijdige beweging die dit opzoeken van verbindingen versterkt is het opwaarderen van wat waardevol is in personen en organisaties, processen en systemen. Het is doorheen die relatie het actief op zoek te gaan naar nieuwe en onontgonnen mogelijkheden. Het is bijna zoals een jager aandacht hebben voor sporen van wat er verborgen zit in de omgeving, of zoals Bushe het noemt ‘tracking’.  Het is tegelijkertijd ook dat waardevolle aanwakkeren tot meer. Het betekent dat kleine vuurtje te ‘fannen’, zuurstof toe waaien zodat het echt oplaait.

Samenvattend kunnen we stellen: tracking en fanning als voortdurende beweging in de dialoog tussen mensen zorgt ervoor dat mensen en organisaties floreren! Het is het DNA van een geslaagde individuele coaching, van een succesvolle procesbegeleiding in organisaties, van diepe relaties tussen mensen. Deze ideeën komen ook terug in ‘Dialogic Organization Development’ als een overkoepelende kader voor heel wat hedendaagse benaderingen in organisatieontwikkeling, waarbij aandacht voor sterktes centraal staat. Met Dialogic Organization Development werken participanten aan het floreren van mensen en organisaties vanuit het samen ontwikkelen van generatieve beelden voor de toekomstige organisatie.

Op 17 augustus 2013 geeft Gervase Bushe een uitgebreide inleiding over ‘Dialogic Organization Development’ tijdens ons eerste summer learning cafe in Hasselt. Meer informatie over deze dag kan je vinden op http://beverconsultsummercourse.wordpress.com/ .

Bronnen

Bushe, G. R. (2010). Clear Leadership: Sustaining Real Collaboration and Partnership at Work. Boston: Davies-Black.

Cooperrider, D. L., & Godwin, L. (2012). Positive Organization Development: Innovation-Inspired Change in an Economy and Ecology of Strengths. In K. Cameron & G. Spreitzer (Eds.), The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship (pp. 737 – 750). New York: Oxford University Press.

Marshak, R. J., & Bushe, G. R. (2013). An Introduction to Advances in Dialogic Organization Development. OD Practitioner, 45(1), 1-4.

Schein, E., H. (2009). Helping. How to Offer, Give En Receive Help. Understanding Effective Dynamics in Ono-to-One, Group and Organizational Relationships. San Francisco: Berret-Koehler Publishers, Inc.

(Dit artikel is ook verschenen in Magazine Coachend Vlaanderen – Zomer 2013)

Advertenties